Datum - 2017-09-29
Amount: 
Aktieägare Aktier % av aktier Förändring från föregående månad Förändring från föregående månad %
1 Viriakoncernen 10 687 19,85% +9 707 +990,51%
  Vemetra Holding Oy 10 048 18,66% +9 707 +2 846,63%
  Viria Abp 635 1,18% 0 0,00%
  Viria Securi Ab 4 0,01% 0 0,00%
2 Vasa stad 666 1,24% 0 0,00%
3 Kuokka Timo Uolevi 500 0,93% N/A N/A
4 Lakiasiaintoimisto Asiakasturva Oy 485 0,90% +47 +10,73%
5 Seinäjoki stad 474 0,88% 0 0,00%
6 Kurikka stad 314 0,58% 0 0,00%
7 Korsholms kommun 197 0,37% +1 +0,51%
8 Ilmola kommun 161 0,30% 0 0,00%
9 Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun 124 0,23% 0 0,00%
10 Harry Schaumans Stiftelse 117 0,22% 0 0,00%
  10 största aktieägare totalt 13 725 25,49%  
  Totalt 53 836 100,00%  
Noter: Informationen uppdateras månadsvis
Levererad av © Euroland.com