Päivämäärä - 31-08-2023
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 693 2 795 19 723 054 -289 446 19 735 747 12,40% 19 976 914 2,73% 1 267 811 6,86%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,30% 5 252 083 0,72% 0 0,00%
3 * Citibank Europe Plc 14 753 3 302 4 897 854 -134 650 4 912 607 3,09% 5 192 914 0,71% -3 926 914 -44,42%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,47% 74 878 600 10,24% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,82% 4 040 000 0,55% 0 0,00%
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 565 530 -18 330 2 565 530 1,61% 2 565 530 0,35% 229 109 9,81%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,34% 7 371 988 1,01% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 030 000 0 2 030 000 1,28% 2 030 000 0,28% -34 132 -1,65%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,27% 0 0,00%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,24% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 097 272   43 068 029  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä