Päivämäärä - 31-07-2023
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 9 898 -2 485 20 012 500 -590 662 20 022 398 12,58% 20 210 460 2,76% 1 424 479 7,66%
2 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,30% 5 252 083 0,72% 0 0,00%
3 * Citibank Europe Plc 11 451 360 5 032 504 -312 055 5 043 955 3,17% 5 261 524 0,72% -3 231 675 -39,05%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,47% 74 878 600 10,24% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,82% 4 040 000 0,55% 0 0,00%
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 583 860 -6 945 2 583 860 1,62% 2 583 860 0,35% 228 510 9,70%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,34% 7 371 988 1,01% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 030 000 0 2 030 000 1,28% 2 030 000 0,28% -283 000 -12,24%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,27% 0 0,00%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,24% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 091 175   43 510 455  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä