Päivämäärä - 30-06-2023
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 383 -8 031 20 603 162 -121 677 20 615 545 12,95% 20 850 822 2,85% 2 317 290 12,66%
2 * Citibank Europe Plc 11 091 0 5 344 559 -320 333 5 355 650 3,36% 5 566 379 0,76% -3 421 666 -38,98%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,30% 5 252 083 0,72% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,47% 74 878 600 10,24% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,82% 4 040 000 0,55% 0 0,00%
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 590 805 -49 195 2 590 805 1,63% 2 590 805 0,35% 51 123 2,01%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,34% 7 371 988 1,01% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 030 000 0 2 030 000 1,28% 2 030 000 0,28% -283 000 -12,24%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,27% 0 0,00%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,24% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 093 300   44 420 117  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä