Päivämäärä - 30-04-2023
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 9 266 -7 616 20 649 729 2 443 878 20 658 995 12,98% 20 835 049 2,85% 2 166 518 11,72%
2 * Citibank Europe Plc 11 091 0 5 803 399 -2 798 696 5 814 490 3,65% 6 025 219 0,82% -3 393 664 -36,85%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,30% 5 252 083 0,72% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,47% 74 878 600 10,24% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,82% 4 040 000 0,55% 0 0,00%
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 650 000 0 2 650 000 1,66% 2 650 000 0,36% 1 654 0,06%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,34% 7 371 988 1,01% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 030 000 0 2 030 000 1,28% 2 030 000 0,28% -283 000 -12,24%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,27% -286 353 -12,73%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,24% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 090 183   44 984 719  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä