Päivämäärä - 31-01-2023
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 26 267 4 255 18 726 566 -345 222 18 752 833 11,73% 19 251 906 2,59% -1 375 266 -6,83%
2 * Citibank Europe Plc 11 091 0 8 825 466 132 703 8 836 557 5,53% 9 047 286 1,22% -709 265 -7,43%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% 30 000 1,05%
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 588 300 -5 000 2 588 300 1,62% 2 588 300 0,35% 8 249 0,32%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 030 000 0 2 030 000 1,27% 2 030 000 0,27% -980 907 -32,58%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,26% -286 353 -12,73%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 107 184   46 021 923  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä