Päivämäärä - 31-10-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 10 813 -2 844 18 686 101 87 551 18 696 914 11,69% 18 902 361 2,54% 6 064 091 48,00%
2 * Citibank Europe Plc 7 771 0 8 671 017 -226 126 8 678 788 5,43% 8 826 437 1,19% 2 485 507 40,13%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 321 101 -1 666 2 321 101 1,45% 2 321 101 0,31% -243 734 -9,50%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 030 000 -34 132 2 030 000 1,27% 2 030 000 0,27% -980 907 -32,58%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,26% -36 353 -1,82%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 088 410   45 559 810  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä