Päivämäärä - 30-09-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 657 -326 18 598 550 144 597 18 612 207 11,64% 18 871 690 2,54% 5 774 011 44,98%
2 * Citibank Europe Plc 7 771 -43 8 897 143 65 436 8 904 914 5,57% 9 052 563 1,22% 2 824 796 46,46%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 322 767 -13 654 2 322 767 1,45% 2 322 767 0,31% -250 348 -9,73%
7 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
8 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 064 132 0 2 064 132 1,29% 2 064 132 0,28% -946 775 -31,44%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,26% -36 353 -1,82%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 091 254   45 734 183  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä