Päivämäärä - 31-07-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 5 941 -1 364 18 591 978 301 028 18 597 919 11,63% 18 710 798 2,52% 6 875 976 58,66%
2 * Citibank Europe Plc 3 541 -346 8 272 089 -501 340 8 275 630 5,17% 8 342 909 1,12% 2 429 432 41,56%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 355 350 -184 332 2 355 350 1,47% 2 355 350 0,32% -225 255 -8,73%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 313 000 0 2 313 000 1,45% 2 313 000 0,31% -697 907 -23,18%
8 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 0 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,26% -36 353 -1,82%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 079 308   45 384 008  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä