Päivämäärä - 30-06-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 7 305 542 18 290 950 156 045 18 298 255 11,44% 18 437 050 2,48% 6 322 549 52,79%
2 * Citibank Europe Plc 3 887 -197 8 773 429 -170 353 8 777 316 5,49% 8 851 169 1,19% 2 876 209 48,74%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 0 0,00%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 539 682 -72 838 2 539 682 1,59% 2 539 682 0,34% -42 213 -1,63%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 313 000 0 2 313 000 1,45% 2 313 000 0,31% -697 907 -23,18%
8 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 1 963 647 -286 353 1 963 647 1,23% 1 963 647 0,26% -36 353 -1,82%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 081 018   45 768 652  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä