Päivämäärä - 31-05-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 6 763 -1 251 18 134 905 -349 558 18 141 668 11,34% 18 270 165 2,46% 5 921 179 48,45%
2 * Citibank Europe Plc 4 084 -368 8 943 782 -259 920 8 947 866 5,59% 9 025 462 1,21% 2 939 019 48,91%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 890 000 20,40%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 612 520 -35 826 2 612 520 1,63% 2 612 520 0,35% 229 409 9,63%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 313 000 0 2 313 000 1,45% 2 313 000 0,31% -697 907 -23,18%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1,41% 2 250 000 0,30% -530 000 -19,06%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 080 673   46 142 151  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä