Päivämäärä - 30-04-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 8 014 2 720 18 484 463 -918 392 18 492 477 11,56% 18 644 743 2,51% 5 324 685 40,44%
2 * Citibank Europe Plc 4 452 -12 204 9 203 702 -641 116 9 208 154 5,76% 9 292 742 1,25% 3 302 712 55,93%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 1 351 594 34,65%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
6 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 648 346 -1 654 2 648 346 1,66% 2 648 346 0,36% 122 149 4,84%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 2 313 000 -697 907 2 313 000 1,45% 2 313 000 0,31% -697 907 -23,18%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1,41% 2 250 000 0,30% -530 000 -19,06%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 082 292   46 787 455  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä