Päivämäärä - 31-03-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 5 294 -1 655 19 402 855 -22 355 19 408 149 12,13% 19 508 735 2,62% 6 536 733 50,78%
2 * Citibank Europe Plc 16 656 1 986 9 844 818 61 673 9 861 474 6,17% 10 177 938 1,37% 3 867 546 64,52%
3 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,28% 5 252 083 0,71% 1 684 924 47,23%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,46% 74 878 600 10,07% 0 0,00%
5 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,88% 3 010 907 0,41% 0 0,00%
6 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 0 2 840 000 0 2 900 000 1,81% 4 040 000 0,54% N/A N/A
7 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 650 000 75 065 2 650 000 1,66% 2 650 000 0,36% 242 016 10,05%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1,41% 2 250 000 0,30% -530 000 -19,06%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,33% 7 371 988 0,99% 0 0,00%
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 1 741 793 0 1 741 793 1,09% 1 741 793 0,23% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 091 776   49 046 524  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä