Päivämäärä - 28-02-2022
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 6 949 -17 686 19 425 210 -678 254 19 432 159 11,77% 19 564 190 2,60% 6 388 739 48,98%
2 * Citibank Europe Plc 14 670 0 9 783 145 251 993 9 797 815 5,93% 10 076 545 1,34% 3 383 070 52,74%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 480 341 0 6 693 037 4,05% 10 734 261 1,43% -1 010 104 -13,11%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,95% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 60 000 30 000 2 840 000 0 2 900 000 1,76% 4 040 000 0,54% N/A N/A
8 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 574 935 -5 116 2 574 935 1,56% 2 574 935 0,34% 122 787 5,01%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 395 771 -40 000 2 395 771 1,45% 2 395 771 0,32% 350 240 17,12%
10 Sr Aktia Capital 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1,36% 2 250 000 0,30% -530 000 -19,06%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 028 295   54 211 392  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä