Päivämäärä - 31-12-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 9 156 -56 520 20 114 949 114 952 20 124 105 12,19% 20 298 069 2,69% 5 538 521 37,97%
2 * Citibank Europe Plc 14 670 0 9 532 473 -120 177 9 547 143 5,78% 9 825 873 1,30% N/A N/A
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 480 341 -5 513 6 693 037 4,05% 10 734 261 1,42% -1 010 104 -13,11%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,94% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 30 000 0 2 840 000 0 2 870 000 1,74% 3 440 000 0,46% N/A N/A
8 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 580 051 24 912 2 580 051 1,56% 2 580 051 0,34% 398 664 18,28%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 455 771 0 2 455 771 1,49% 2 455 771 0,33% 690 230 39,09%
10 Sr Aktia Capital 0 0 2 250 000 0 2 250 000 1,36% 2 250 000 0,30% -530 000 -19,06%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 000 502   54 715 575  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä