Päivämäärä - 30-11-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 65 676 -917 19 999 997 7 433 767 20 065 673 12,15% 21 313 517 2,83% 5 840 927 41,06%
2 * Citibank Europe Plc 14 670 0 9 652 650 3 474 039 9 667 320 5,85% 9 946 050 1,32% N/A N/A
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 485 854 0 6 698 550 4,06% 10 739 774 1,43% -1 011 284 -13,12%
4 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,94% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 30 000 N/A 2 840 000 0 2 870 000 1,74% 3 440 000 0,46% N/A N/A
8 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 555 139 -9 696 2 555 139 1,55% 2 555 139 0,34% 601 752 30,81%
9 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 455 771 0 2 455 771 1,49% 2 455 771 0,33% 690 230 39,09%
10 Sr Aktia Capital 0 0 2 250 000 250 000 2 250 000 1,36% 2 250 000 0,30% -530 000 -19,06%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 057 022   54 701 401  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä