Päivämäärä - 31-10-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 66 593 -23 539 12 566 230 -181 834 12 632 823 7,65% 13 898 090 1,84% -3 292 445 -20,67%
2 * Nordea Bank Abp 39 316 4 064 11 703 087 620 963 11 742 403 7,11% 12 489 407 1,66% -1 679 695 -12,51%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 485 854 0 6 698 550 4,06% 10 739 774 1,43% -1 011 284 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 14 670 225 6 178 611 112 938 6 193 281 3,75% 6 472 011 0,86% N/A N/A
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,94% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,38% 0 0,00%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 564 835 -8 280 2 564 835 1,55% 2 564 835 0,34% 611 448 31,30%
10 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 455 771 0 2 455 771 1,49% 2 455 771 0,33% 690 230 39,09%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 067 255   53 256 378  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä