Päivämäärä - 30-09-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 90 132 20 892 12 748 064 311 576 12 838 196 7,77% 14 550 704 1,93% -2 873 080 -18,29%
2 * Nordea Bank Abp 35 252 3 174 11 082 124 -322 655 11 117 376 6,73% 11 787 164 1,56% -2 634 007 -19,15%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 485 854 0 6 698 550 4,06% 10 739 774 1,42% -1 011 284 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 14 445 0 6 065 673 165 266 6 080 118 3,68% 6 354 573 0,84% N/A N/A
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,93% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,38% 0 0,00%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 573 115 0 2 573 115 1,56% 2 573 115 0,34% 616 797 31,53%
10 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 455 771 0 2 455 771 1,49% 2 455 771 0,33% 725 230 41,91%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 086 505   52 712 591  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä