Päivämäärä - 31-08-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 69 240 48 964 12 436 488 734 821 12 505 728 7,57% 13 821 288 1,83% -2 652 611 -17,50%
2 * Nordea Bank Abp 32 078 0 11 404 779 -455 359 11 436 857 6,93% 12 046 339 1,60% -2 048 745 -15,19%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 485 854 0 6 698 550 4,06% 10 739 774 1,42% -1 011 284 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 14 445 0 5 900 407 68 654 5 914 852 3,58% 6 189 307 0,82% N/A N/A
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,93% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,38% 0 0,00%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 573 115 -7 490 2 573 115 1,56% 2 573 115 0,34% 621 085 31,82%
10 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 455 771 -25 000 2 455 771 1,49% 2 455 771 0,33% 725 230 41,91%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 062 439   52 558 404  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä