Päivämäärä - 31-07-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 32 078 -700 11 860 138 554 328 11 892 216 7,20% 12 501 698 1,66% -2 071 817 -14,84%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 20 276 5 559 11 701 667 -259 322 11 721 943 7,10% 12 107 187 1,61% -3 693 703 -23,96%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 485 854 0 6 698 550 4,06% 10 739 774 1,42% -1 011 284 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 14 445 1 000 5 831 753 -55 909 5 846 198 3,54% 6 120 653 0,81% N/A N/A
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 0 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,93% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,38% 0 0,00%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 580 605 -1 290 2 580 605 1,56% 2 580 605 0,34% 646 808 33,45%
10 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 480 771 0 2 480 771 1,50% 2 480 771 0,33% 750 230 43,35%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 013 475   52 242 778  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä