Päivämäärä - 30-06-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 14 717 -191 667 11 960 989 -53 116 11 975 706 7,25% 12 255 329 1,63% -3 529 057 -22,76%
2 * Nordea Bank Abp 32 778 -40 11 305 810 -88 972 11 338 588 6,87% 11 961 370 1,59% -2 933 374 -20,55%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 485 854 -4 591 6 698 550 4,06% 10 739 774 1,42% -1 011 284 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 13 445 0 5 887 662 -107 740 5 901 107 3,57% 6 156 562 0,82% N/A N/A
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 5 252 083 890 000 5 252 083 3,18% 5 252 083 0,70% 1 684 924 47,23%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,93% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,38% 0 0,00%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 581 895 198 784 2 581 895 1,56% 2 581 895 0,34% 648 942 33,57%
10 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 480 771 0 2 480 771 1,50% 2 480 771 0,33% 750 230 43,35%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 007 616   52 004 971  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä