Päivämäärä - 31-05-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 206 384 8 581 12 014 105 -955 884 12 220 489 7,40% 16 141 785 2,13% -3 325 452 -21,39%
2 * Nordea Bank Abp 32 818 -200 11 394 782 868 143 11 427 600 6,92% 12 051 142 1,59% -2 971 714 -20,64%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 490 445 0 6 703 141 4,06% 10 744 365 1,42% -1 012 629 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 13 445 0 5 995 402 103 405 6 008 847 3,64% 6 264 302 0,83% N/A N/A
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 4 362 083 461 594 4 362 083 2,64% 4 362 083 0,57% 794 924 22,28%
6 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,86% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 2 780 000 0 2 780 000 1,68% 2 780 000 0,37% 280 000 11,20%
10 Sr Evli Suomi Pienyhtiöt 0 0 2 480 771 0 2 480 771 1,50% 2 480 771 0,33% 750 230 43,35%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 199 323   51 567 495  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä