Päivämäärä - 30-04-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 197 803 132 239 12 969 989 164 137 13 167 792 7,97% 16 926 049 2,23% -1 712 639 -11,51%
2 * Nordea Bank Abp 33 018 28 451 10 526 639 387 721 10 559 657 6,39% 11 186 999 1,47% -4 148 804 -28,21%
3 Raisio Oyj 212 696 0 6 490 445 -1 000 000 6 703 141 4,06% 10 744 365 1,42% -1 012 629 -13,12%
4 * Citibank Europe Plc 13 445 0 5 891 997 -88 486 5 905 442 3,58% 6 160 897 0,81% N/A N/A
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,86% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 900 489 333 330 3 900 489 2,36% 3 900 489 0,51% 333 330 9,34%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,40% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 2 780 000 0 2 780 000 1,68% 2 780 000 0,37% 280 000 11,20%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 526 197 118 213 2 526 197 1,53% 2 526 197 0,33% 636 491 33,68%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 190 942   51 135 663  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä