Päivämäärä - 31-03-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 65 564 -7 009 12 805 852 -164 995 12 871 416 7,79% 14 117 132 1,85% -3 204 521 -19,93%
2 * Nordea Bank Abp 4 567 -52 984 10 138 918 1 864 617 10 143 485 6,14% 10 230 258 1,34% -4 301 059 -29,78%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 490 445 0 7 703 141 4,66% 11 744 365 1,54% -91 942 -1,18%
4 * Citibank Europe Plc 13 445 0 5 980 483 -420 817 5 993 928 3,63% 6 249 383 0,82% N/A N/A
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 2 780 000 0 2 780 000 1,68% 2 780 000 0,36% 280 000 11,20%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 407 984 -44 164 2 407 984 1,46% 2 407 984 0,32% 474 063 24,51%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 030 252   51 220 748  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä