Päivämäärä - 28-02-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 72 573 18 349 12 970 847 -1 326 875 13 043 420 7,90% 14 422 307 1,89% -2 124 197 -14,00%
2 * Nordea Bank Abp 57 551 30 589 8 274 301 -5 194 280 8 331 852 5,05% 9 425 321 1,24% -9 225 834 -52,55%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 490 445 0 7 703 141 4,66% 11 744 365 1,54% -91 942 -1,18%
4 * Citibank Europe Plc 13 445 N/A 6 401 300 6 338 248 6 414 745 3,88% 6 670 200 0,87% N/A N/A
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% 0 0,00%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 2 780 000 0 2 780 000 1,68% 2 780 000 0,36% 280 000 11,20%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 452 148 270 761 2 452 148 1,48% 2 452 148 0,32% 681 232 38,47%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 090 245   49 986 107  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä