Päivämäärä - 31-01-2021
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 54 224 6 617 14 297 722 -240 255 14 351 946 8,69% 15 382 202 2,02% -867 659 -5,70%
2 * Nordea Bank Abp 26 962 -2 285 13 468 581 -225 162 13 495 543 8,17% 14 007 821 1,84% -4 987 487 -26,98%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 490 445 0 7 703 141 4,66% 11 744 365 1,54% -91 942 -1,18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 780 000 0 2 780 000 1,68% 2 780 000 0,36% 280 000 11,20%
9 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 2 181 387 0 2 181 387 1,32% 2 181 387 0,29% 405 741 22,85%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 303 708   51 690 269  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä