Päivämäärä - 30-11-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 14 475 660 14 210 271 -1 701 182 14 224 746 8,61% 14 499 771 1,90% -1 451 636 -9,26%
2 * Nordea Bank Abp 30 479 -180 14 150 245 758 806 14 180 724 8,59% 14 759 825 1,94% -4 034 575 -22,15%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 497 138 0 7 709 834 4,67% 11 751 058 1,54% -91 387 -1,17%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 780 000 280 000 2 780 000 1,68% 2 780 000 0,36% 280 000 11,20%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 953 387 0 1 953 387 1,18% 1 953 387 0,26% 221 505 12,79%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 267 476   52 063 175  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä