Päivämäärä - 30-09-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 13 824 6 044 15 697 452 546 893 15 711 276 9,51% 15 973 932 2,09% 1 813 368 13,05%
2 * Nordea Bank Abp 31 687 -118 13 719 696 265 899 13 751 383 8,33% 14 353 436 1,88% -6 227 421 -31,17%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 497 138 0 7 709 834 4,67% 11 751 058 1,54% -91 387 -1,17%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 956 318 4 288 1 956 318 1,18% 1 956 318 0,26% 247 773 14,50%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 268 033   52 842 738  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä