Päivämäärä - 31-08-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 7 780 2 816 15 150 559 -260 123 15 158 339 9,18% 15 306 159 2,01% 1 534 626 11,26%
2 * Nordea Bank Abp 31 805 -7 367 13 453 797 -471 064 13 485 602 8,17% 14 089 897 1,85% -6 242 330 -31,64%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 497 138 0 7 709 834 4,67% 11 751 058 1,54% -91 387 -1,17%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 952 030 18 233 1 952 030 1,18% 1 952 030 0,26% 130 030 7,14%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 262 107   52 025 658  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä