Päivämäärä - 30-06-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 3 774 -4 793 15 500 989 -36 385 15 504 763 9,39% 15 576 469 2,04% 2 788 717 21,93%
2 * Nordea Bank Abp 37 355 11 337 14 234 607 -138 689 14 271 962 8,64% 14 981 707 1,96% -4 848 323 -25,36%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 497 138 -5 936 7 709 834 4,67% 11 751 058 1,54% -91 387 -1,17%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 932 953 -8 795 1 932 953 1,17% 1 932 953 0,25% 110 953 6,09%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 263 651   53 137 821  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä