Päivämäärä - 31-05-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 8 567 848 15 537 374 664 662 15 545 941 9,41% 15 708 714 2,06% 3 207 583 26,00%
2 * Nordea Bank Abp 26 018 9 423 14 373 296 -318 570 14 399 314 8,72% 14 893 656 1,95% -4 864 009 -25,25%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 503 074 0 7 715 770 4,67% 11 756 994 1,54% -92 172 -1,18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 941 748 52 042 1 941 748 1,18% 1 941 748 0,25% 194 748 11,15%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 257 107   53 327 626  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä