Päivämäärä - 30-04-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 7 719 5 579 14 872 712 -1 201 085 14 880 431 9,01% 15 027 092 1,97% 2 966 909 24,90%
2 * Nordea Bank Abp 16 595 625 14 691 866 263 292 14 708 461 8,91% 15 023 766 1,97% -4 380 764 -22,95%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 503 074 -79 313 7 715 770 4,67% 11 756 994 1,54% -92 172 -1,18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 889 706 -44 215 1 889 706 1,14% 1 889 706 0,25% 120 787 6,83%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 246 836   52 929 492  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä