Päivämäärä - 31-03-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 2 140 -17 781 16 073 797 926 101 16 075 937 9,73% 16 116 597 2,11% 4 538 021 39,33%
2 * Nordea Bank Abp 15 970 108 14 428 574 -3 113 250 14 444 544 8,75% 14 747 974 1,93% -3 470 672 -19,37%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 582 387 0 7 795 083 4,72% 11 836 307 1,55% -12 859 -0,16%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 933 921 163 005 1 933 921 1,17% 1 933 921 0,25% 111 921 6,14%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 240 632   53 990 813  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä