Päivämäärä - 29-02-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15 862 -60 680 17 541 824 -864 664 17 557 686 10,63% 17 859 064 2,34% -1 944 311 -9,97%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 19 921 -123 15 147 696 -51 865 15 167 617 9,18% 15 546 116 2,04% 4 037 001 36,27%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 582 387 0 7 795 083 4,72% 11 836 307 1,55% -12 859 -0,16%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 770 916 -4 730 1 770 916 1,07% 1 770 916 0,23% -51 084 -2,80%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 258 305   56 014 957  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä