Päivämäärä - 31-01-2020
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 76 542 150 18 406 488 297 094 18 483 030 11,19% 19 937 328 2,61% -903 106 -4,66%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 20 044 11 739 15 199 561 -468 172 15 219 605 9,22% 15 600 441 2,05% 3 444 267 29,25%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 582 387 0 7 795 083 4,72% 11 836 307 1,55% -12 859 -0,16%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% 132 168 5,58%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 775 646 43 764 1 775 646 1,08% 1 775 646 0,23% -40 862 -2,25%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 319 108   56 936 216  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä