Päivämäärä - 31-12-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 76 392 0 18 109 394 -29 513 18 185 786 11,01% 19 637 234 2,57% -4 939 815 -21,36%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 8 305 -4 512 15 667 733 4 168 15 676 038 9,49% 15 833 833 2,08% 4 403 854 39,07%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 582 387 -6 138 7 795 083 4,72% 11 836 307 1,55% -12 859 -0,16%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,82% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% N/A N/A
9 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 2 148 410 -2 352 2 152 010 1,30% 2 220 410 0,29% -916 736 -29,87%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 310 819   57 480 058  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä