Päivämäärä - 30-11-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 76 392 60 722 18 138 907 -889 708 18 215 299 11,03% 19 666 747 2,57% -5 118 732 -21,94%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 12 817 -4 187 15 663 565 741 301 15 676 382 9,49% 15 919 905 2,08% 4 149 791 36,00%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 588 525 0 7 801 221 4,72% 11 842 445 1,55% -13 831 -0,18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,80% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% N/A N/A
9 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 2 150 762 26 133 2 154 362 1,30% 2 222 762 0,29% -535 783 -19,92%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,97% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 315 331   57 513 893  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä