Päivämäärä - 31-10-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15 670 0 19 028 615 -934 519 19 044 285 11,53% 19 342 015 2,53% -3 011 203 -13,65%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 17 004 8 749 14 922 264 1 032 611 14 939 268 9,05% 15 262 344 1,99% 1 820 032 13,87%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 588 525 0 7 801 221 4,72% 11 842 445 1,55% -13 831 -0,18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,78% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 0 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -72 098 -2,34%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% N/A N/A
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,96% 0 0,00%
10 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 2 124 629 104 257 2 128 229 1,29% 2 196 629 0,29% -397 411 -15,74%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 258 796   57 636 167  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä