Päivämäärä - 30-09-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15 670 0 19 963 134 250 872 19 978 804 12,10% 20 276 534 2,65% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 8 255 -835 13 889 653 275 030 13 897 908 8,42% 14 054 753 1,84% -36 771 -0,26%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 588 525 0 7 801 221 4,72% 11 842 445 1,55% -13 831 -0,18%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,78% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,47% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 010 907 -72 098 3 010 907 1,82% 3 010 907 0,39% -462 098 -13,31%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 564 000 0 2 564 000 1,55% 2 564 000 0,33% 168 000 7,01%
9 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% N/A N/A
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,96% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 246 447   57 977 446  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä