Päivämäärä - 31-03-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15 687 -2 396 17 899 529 -1 584 385 17 915 216 10,85% 18 213 269 2,37% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 962 -558 11 536 954 407 858 11 537 916 6,99% 11 556 194 1,50% -2 663 245 -18,75%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 595 246 0 7 807 942 4,73% 11 849 166 1,54% -22 081 -0,28%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,74% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
6 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 3 396 231 110 750 3 399 831 2,06% 3 468 231 0,45% N/A N/A
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 083 005 0 3 083 005 1,87% 3 083 005 0,40% -934 567 -23,26%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 564 000 168 000 2 564 000 1,55% 2 564 000 0,33% 168 000 7,01%
10 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 0 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% N/A N/A
10 suurinta omistajaa yhteensä 3 966 925   55 181 124  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä