Päivämäärä - 28-02-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 18 083 -134 19 483 914 115 995 19 501 997 11,81% 19 845 574 2,58% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 1 520 -749 11 129 096 -643 973 11 130 616 6,74% 11 159 496 1,45% -2 348 088 -17,42%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 595 246 0 7 807 942 4,73% 11 849 166 1,54% -22 081 -0,28%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,74% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
6 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 3 285 481 61 150 3 289 081 1,99% 3 357 481 0,44% N/A N/A
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 083 005 0 3 083 005 1,87% 3 083 005 0,40% -934 567 -23,26%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Sr Aktia Capital 0 0 2 500 000 132 168 2 500 000 1,51% 2 500 000 0,33% N/A N/A
10 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 3 969 879   56 078 901  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä