Päivämäärä - 31-01-2019
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 18 217 2 377 19 367 919 -3 741 842 19 386 136 11,74% 19 732 259 2,57% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 2 269 -6 363 11 773 069 509 517 11 775 338 7,13% 11 818 449 1,54% -1 703 366 -12,64%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 595 246 0 7 807 942 4,73% 11 849 166 1,54% -22 081 -0,28%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,73% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
6 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 3 224 331 159 185 3 227 931 1,95% 3 296 331 0,43% N/A N/A
7 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 083 005 0 3 083 005 1,87% 3 083 005 0,40% -934 567 -23,26%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
10 Sr Aktia Capital 0 0 2 367 832 N/A 2 367 832 1,43% 2 367 832 0,31% N/A N/A
10 suurinta omistajaa yhteensä 3 970 762   56 413 561  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä