Päivämäärä - 31-12-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 15 840 -1 219 23 109 761 -207 211 23 125 601 14,00% 23 426 561 3,05% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 8 632 -3 357 11 263 552 -251 050 11 272 184 6,83% 11 436 192 1,49% -2 206 520 -16,37%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 595 246 -7 110 7 807 942 4,73% 11 849 166 1,54% -22 081 -0,28%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,73% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 083 005 0 3 083 005 1,87% 3 083 005 0,40% -934 567 -23,26%
7 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 3 065 146 378 601 3 068 746 1,86% 3 137 146 0,41% N/A N/A
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,96% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 250 594   58 973 937  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä