Päivämäärä - 30-11-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Abp 17 059 -3 125 23 316 972 1 281 668 23 334 031 14,13% 23 658 152 3,07% N/A N/A
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 11 989 -288 11 514 602 -1 592 357 11 526 591 6,98% 11 754 382 1,53% -1 952 113 -14,48%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 602 356 0 7 815 052 4,73% 11 856 276 1,54% -14 971 -0,19%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,72% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 083 005 0 3 083 005 1,87% 3 083 005 0,40% -934 567 -23,26%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 * Clearstream Banking S.A. 3 600 0 2 686 545 164 505 2 690 145 1,63% 2 758 545 0,36% N/A N/A
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,96% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 255 170   59 060 707  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä