Päivämäärä - 30-09-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Ab (publ), Suomen Sivuliike 21 150 -1 191 21 931 808 -368 366 21 952 958 13,29% 22 354 808 2,89% -2 059 342 -8,58%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 66 061 65 261 13 868 618 687 368 13 934 679 8,44% 15 189 838 1,96% 455 975 3,38%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 602 356 0 7 815 052 4,73% 11 856 276 1,53% -14 971 -0,19%
4 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,66% 0 0,00%
5 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
6 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 3 473 005 -544 567 3 473 005 2,10% 3 473 005 0,45% -544 567 -13,55%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,95% 0 0,00%
10 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 1 950 409 -1 427 824 1 950 409 1,18% 1 950 409 0,25% 664 879 51,72%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 309 733   59 683 423  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä