Päivämäärä - 31-07-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Ab (publ), Suomen Sivuliike 19 227 -789 23 314 426 -445 234 23 333 653 14,13% 23 698 966 3,06% -678 647 -2,83%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 11 625 5 694 13 931 025 -277 372 13 942 650 8,44% 14 163 525 1,83% 463 946 3,44%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 602 356 0 7 815 052 4,73% 11 856 276 1,53% -14 971 -0,19%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 4 017 572 0 4 017 572 2,43% 4 017 572 0,52% 0 0,00%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,66% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
7 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 3 438 598 527 175 3 438 598 2,08% 3 438 598 0,44% 2 153 068 167,48%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,95% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 253 374   63 161 204  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä