Päivämäärä - 30-06-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Ab (publ), Suomen Sivuliike 20 016 -214 23 759 660 645 899 23 779 676 14,40% 24 159 980 3,12% -232 624 -0,97%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 5 931 1 827 14 208 397 -1 096 818 14 214 328 8,61% 14 327 017 1,85% 735 624 5,46%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 602 356 -4 705 7 815 052 4,73% 11 856 276 1,53% -14 971 -0,19%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 4 017 572 0 4 017 572 2,43% 4 017 572 0,52% 0 0,00%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,66% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
7 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 2 911 423 563 364 2 911 423 1,76% 2 911 423 0,38% 1 625 893 126,48%
8 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
9 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,95% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 248 469   63 356 635  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä