Päivämäärä - 31-05-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Ab (publ), Suomen Sivuliike 20 230 -1 056 23 113 761 -91 166 23 133 991 14,01% 23 518 361 3,03% -878 309 -3,66%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 4 104 -485 15 305 215 23 542 15 309 319 9,27% 15 387 295 1,98% 1 830 615 13,58%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 607 061 0 7 819 757 4,74% 11 860 981 1,53% -10 266 -0,13%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 4 017 572 0 4 017 572 2,43% 4 017 572 0,52% 0 0,00%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,65% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
9 Sr Nordea Pro Suomi 0 0 2 348 059 715 824 2 348 059 1,42% 2 348 059 0,30% 1 062 529 82,65%
10 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,95% 0 0,00%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 246 856   63 248 895  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä