Päivämäärä - 30-04-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Ab (publ), Suomen Sivuliike 21 286 -829 23 204 927 -675 961 23 226 213 14,06% 23 630 647 3,04% -786 087 -3,27%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 4 589 -2 445 15 281 673 1 087 546 15 286 262 9,26% 15 373 453 1,98% 1 807 558 13,41%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 607 061 -10 266 7 819 757 4,74% 11 860 981 1,53% -10 266 -0,13%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 4 017 572 0 4 017 572 2,43% 4 017 572 0,52% 0 0,00%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,64% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,95% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 790 408 -31 592 1 790 408 1,08% 1 790 408 0,23% -29 191 -1,60%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 248 397   62 758 868  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä