Päivämäärä - 31-03-2018
Lukumäärä:  
    Sarja K Sarja V Osakkeet yhteensä Äänet yhteensä Muutos 12 kk
  Osakkeenomistajat Määrä Muutos 1 kk Määrä Muutos 1 kk Määrä % Äänten määrä % +/- %
1 * Nordea Bank Ab (publ), Suomen Sivuliike 22 115 474 23 880 888 -109 771 23 903 003 14,47% 24 323 188 3,13% -109 297 -0,46%
2 * Skandinaviska Enskilda Banken Ab (publ) Helsingin Sivukonttori 7 034 -6 469 14 194 127 728 926 14 201 161 8,60% 14 334 807 1,85% 722 457 5,36%
3 Raisio Oyj 212 696 0 7 617 327 0 7 830 023 4,74% 11 871 247 1,53% 0 0,00%
4 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 0 0 4 017 572 0 4 017 572 2,43% 4 017 572 0,52% 0 0,00%
5 Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 3 733 980 0 199 000 0 3 932 980 2,38% 74 878 600 9,64% 0 0,00%
6 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 0 0 3 567 159 0 3 567 159 2,16% 3 567 159 0,46% 0 0,00%
7 Niemistö Kari Pertti Henrik 0 0 2 840 000 0 2 840 000 1,72% 2 840 000 0,37% 0 0,00%
8 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 0 0 2 396 000 0 2 396 000 1,45% 2 396 000 0,31% 0 0,00%
9 Relander Pär-Gustaf 275 846 0 1 855 068 0 2 130 914 1,29% 7 371 988 0,95% 0 0,00%
10 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 0 0 1 822 000 2 401 1 822 000 1,10% 1 822 000 0,23% 2 401 0,13%
10 suurinta omistajaa yhteensä 4 251 671   62 389 141  
Hallintarekisteröityä  
Muut  
* Hallintarekisteröityä